سیاسی ادبی تاریخی اجتماعی اقتصادی

فهرست حزب‌های سیاسی ایراناز ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
|برای اثبات‌پذیری کامل این مقاله به منابع بیشتری نیاز است یا منابع ارائه‌شده به‌درستی ارجاع داده نشده‌اند.لطفاً با توجه به شیوهٔ ویکی‌پدیا برای ارجاع به منابع با ارایهٔ منابع معتبر این مقاله را بهبود بخشید.مطالب بی‌منبع در آینده مردود و حذف خواهندشد.محتویات  [نهفتن] ۱ احزاب اپوزیسیون حکومتی۱.۱ احزاب اصلی اصلاح‌طلب راست گرا۱.۲ احزاب اصلی اصلاح‌طلب چپ گرا۲ احزاب درون حکومتی۲.۱ احزاب اصولگرا۲.۲ احزاب نزدیک به اصلاح‌طلبان۲.۳ تشکلهای دانشجویی۲.۴ حزبهای و جمعیتهای حقوق بشر و محیط زیست۳ احزاب مسقل از حکومت - اپوزیسیون خارج از حکومت۳.۱ طیف احزاب ملی‌گرا- جمهوری خواه۳.۲ پادشاهی - سلطنت طلب۳.۳ طیف احزاب چپ (کمونیست- مارکسیست-لنینیست- مائوئیست )۳.۴ احزاب چپ - (معتقد به خط مشی مسلحانه )*۳.۵ طیف اسلام‌گرای سکولار (سوسیال اسلامی - لیبرال اسلامی)۳.۶ احزاب و سازمان‌های منطقه‌ای۴ حزب‌ها و گروه‌های منحل و تاریخی۴.۱ دوران مشروطه۴.۲ دوران پهلوی۴.۳ پس از انقلاب ۱۳۵۷۴.۴ جستارهای وابسته۵ منابع۶ پیوند به بیروناحزاب اپوزیسیون حکومتی [ویرایش]شا مل دو جریان اصلی اصلاح طلب یعنی، احزاب اصلاح‌طلب راست گرا و احزاب اصلاح‌طلب چپ گرا می‌باشد.[۱][۲][۳]احزاب اصلی اصلاح‌طلب راست گرا [ویرایش]حزب کارگزاران سازندگی خط مشی لیبرال دموکراتحزب جامعهٔ مدنی همدان خط مشی لیبرال دموکراتاحزاب اصلی اصلاح‌طلب چپ گرا [ویرایش]حزب اعتماد ملی خط مشی سوسیال - لیبرال دموکراتمجمع روحانیون مبارز خط مشی سوسیال دموکراتحزب اسلامی کار خط مشی سوسیال دموکراتمجمع اسلامی بانوان خط مشی سوسیال دموکراتحزب مردم‌سالاری خط مشی سوسیال دموکراتسازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خط مشی سوسیال دموکراتجبهه مشارکت ایران اسلامی خط مشی سوسیال دموکراتحزب اراده مردم ایران حاما- خط مشی سوسیال دموکراتاحزاب درون حکومتی [ویرایش]احزاب اصولگرا [ویرایش]حزب نواندیشان ایران اسلامیحزب عدالت طلبان ایران اسلامی[۴]حزب مؤتلفهٔ اسلامیجامعهٔ روحانیت مبارزجمعیت ایثارگران انقلاب اسلامیحزب جمعیت جوانان انقلاب اسلامیجامعه اسلامی مهندسینچکاد آزاداندیشانجمعیت ایران فرداانصار حزب اللهحزب الله ایرانآبادگران ایران اسلامیاحزاب نزدیک به اصلاح‌طلبان [ویرایش]حزب اعتدال و توسعهحزب اسلامی رفاه کارگرانجماعت دعوت واصلاح ایراندر دوره‌های مختلف سیاسی ایران از احزاب فوق تحت عناوین (محافظه کار - راست - بنیادگرا - اسلام گرای سنتی) نیز یاد شده است.تشکلهای دانشجویی [ویرایش]جامعه اسلامی دانشجویاندفتر تحکیم وحدتجنبش عدالتخواه دانشجوییانجمن اسلامی دانشجویان مستقلبسیج دانشجوییدانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایرانکنفدراسیون دانشجویان ایرانیحزبهای و جمعیتهای حقوق بشر و محیط زیست [ویرایش]حزب سبز ایرانحزب سبز های ایران - عضو شورای مقاومت ملی - مجاهدین خلقجمعیت مدافعان حقوق بشراحزاب مسقل از حکومت - اپوزیسیون خارج از حکومت [ویرایش]طیف احزاب ملی‌گرا- جمهوری خواه [ویرایش]حزب مرزپرگهرحزب ملت ایرانجبههٔ ملی ایرانسازمان سوسیالیست‌های ایرانحزب مردم ایرانحزب ایرانحزب سیوسیال دموکرات ایرانسوسیالیست ایرانپادشاهی - سلطنت طلب [ویرایش]حزب مشروطهٔ ایرانشورای ملی ایراننهضت مقاومت ملیپشتیبانان راه شاهزاده رضاپهلویحزب پان ایرانیست ( خارج از کشور)حزب پان‌ایرانیستسازمان پرچمداران انقلاب مشروطیت ایرانگروه عقاب ایرانسازمان مشروطه خواهان ایران خط مقدمجبهه متحد جنبش سبزجبههٔ آزادی خواهان مردم ایرانجنبش آذربایجان برای دمکراسی و یکپارچگی ایرانجنبش بختیاریجنبش ما هستیمسازمان آشتی ملیسکولاریسم و دمکراسی و حقوق بشر برای ایرانکانون همبستگی ایرانیان برای رسیدن به دمکراسینهاد مردمیاتحادیه ملی برای دمکراسی در ایرانطیف احزاب چپ (کمونیست- مارکسیست-لنینیست- مائوئیست ) [ویرایش]حزب تودهٔ ایرانسازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)سازمان انقلابی کارگران ایران (راه کارگر)سازمان اتحاد فداییان کمونیستفرقه دموکرات آذربایجانسازمان اتحاد فداییان خلق ایرانحزب رنجبران ایرانحزب کمونیست ایرانحزب کار ایران (طوفان)سازمان فدائیان (اقلیت)اتحادیه کمونیست‌های ایرانحزب کمونیست کارگری ایرانسازمان انقلابیون کمونیست (م-ل)حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیستچریک‌های فدایی خلق ایران (جریان اشرف دهقانی)حزب کمونیست ایران (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست)احزاب چپ - (معتقد به خط مشی مسلحانه )* [ویرایش]حزب دمکرات کردستانسازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران (کومه‌له)منظوراحزابی هستند که در حال حاضر دارای نفرات مسلح و معتقد به خط مشی مسلحانه می باشندطیف اسلام‌گرای سکولار (سوسیال اسلامی - لیبرال اسلامی) [ویرایش]نهضت آزادی ایرانشورای فعالان ملی-مذهبیحزب جبهه مشارکت ایران اسلامیسازمان مجاهدین انقلاب اسلامیجنبش مسلمانان مبارزجاماحزب وحدت ملی ایرانسازمان مجاهدین خلق ایراناحزاب و سازمان‌های منطقه‌ای [ویرایش]حزب دموکرات کردستان ایرانحزب حیات آزاد کردستان (پژاک)سازمان خبات کردستان ایرانجنداللهحزب مردم بلوچستانجنبش عدالت اهوازجبهه العربیه لتحریر الاحواز"اهواز"حزب النهضه العربی الاحواز"اهواز"حرکه العدالهجبهه دموکراتیک ملی ملت اهوازجبهه دموکراتیک ملی اهوازحرکه النضالحزب‌ها و گروه‌های منحل و تاریخی [ویرایش]دوران مشروطه [ویرایش]حزب اعتدالیون (میانه‌روها)حزب دموکرات (عامیون)حزب سوسیال دموکرات (اجتماعیون عامیون)[۵]حزب اتفاق[۶]حزب ترقی[۷]دوران پهلوی [ویرایش]حزب کمونیست ایران (دهه ۱۳۰۰)حزب سوسیالیست (ایران)حزب تجددحزب اصلاح‌طلبان[۸]حزب اراده ملیحزب دموکرات ایران (دههٔ ۱۳۲۰)حزب سومکا (حزب نازی ایران)حزب مردم ایرانحزب زحمتکشان ملت ایرانحزب زحمتکشان ملت ایران (نیروی سوم)حزب ایران نوینحزب رستاخیزپس از انقلاب ۱۳۵۷ [ویرایش]حزب جمهوری خلق مسلمانحزب جمهوری اسلامیجبهه دموکراتیک ملی ایرانجستارهای وابسته [ویرایش]حزباحزاب قانونیاحزاب غیر قانونیاحزاب دولتیمنابع [ویرایش]↑ اطلاعاتی درباره احزاب و جناح‌های سیاسی ایران امروز- عباس شاملو-نشر وزرا- ویرایش دوم-۱۳۸۷↑ احزاب و گروه‌های سیاسی ایران- دانشکده و پژوهشکده اطلاعات و امین -رضا عاصف -۱۳۸۷↑ احزاب دولتی -مرکز اسناد انقلاب اسلامی -اصغر صارمی شهاب-۱۳۷۸↑ http://www.edalattalaban.com/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA↑ ملک الشعرابهار. تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران. چاپ چهارم. تهران: امیرکبیر، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۱. ۸.↑ ملک الشعرابهار. تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران. چاپ چهارم. تهران: امیرکبیر، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۱. ۹.↑ ملک الشعرابهار. تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران. چاپ چهارم. تهران: امیرکبیر، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۱. ۹.↑ یرواند آبراهامیان. ایران بین دو انقلاب. چاپ دوم. تهران: مرکز، ۱۳۷۸. ۱۰۹.آبراهامیان، یرواند. ایران بین دو انقلاب: از مشروطه تا انقلاب اسلامی. ترجمهٔ کاظم فیروزمند، حسن شمس آوری، محسن مدیر شانه‌چی. چاپ دوم. نشر مرکز، ۱۳۷۸. ص.۱۰۷ تا ۱۱۵.
نوشته شده توسط پیدایش آرمان  در ساعت 14:29 | لینک  |